Svømmeskole Konkurranse Bredde
10 09, 2020

Velkommen til det utsatte årsmøtet i SSLK, onsdag 14.10 kl 20:30

2020-10-14T12:07:34+02:00september 10th, 2020|

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb.

Årsmøtet forsøkes avholdt onsdag 14. oktober kl. 20:30 i Giskehallen. Dersom det blir stor påmelding kan det bli aktuelt å finne en annen lokasjon, eventuelt avholdet årsmøtet digitalt. For å få en oversikt ber vi om at du registrerer interesse for å møte her: Påmelding ikke lenger mulig

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret@sandnes-slk.com eller leder@sandnes-slk.com senest 1. oktober 2020.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten i 2020.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Støttemedlemskap som gir møte, forslags- og stemmerett kjøpes på tryggivann.no før 14. september 2020.
Direktelink til kurset; https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=102723

Årsberettning til behandling *Det er gjort noen mindre justeringer/rettelser i årsberetning, samt lagt til styrets forslag til valg komite (siste side) som var falt bort. Dersom du allerede har skrevet ut årsberetningen vil vi gjøre oppmerksom på justeringene i møtet

19 06, 2020

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb (SSLK) søker ambisiøse svømmetrenere til fulltidsstillinger

2020-06-19T18:38:04+02:00juni 19th, 2020|

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb er en fremgangsrik svømmeklubb som gjennom systematisk innsats har tatt steget fra en regional svømmeklubb til å bli en svømmeklubb med ungdoms-, junior- og senior konkurransesvømmere som tar medaljer i alle valører på alle nivåer i nasjonale mesterskap. Vi satser hardt for å etablere oss som en av de toneangivende klubbene i Norge.

Vi ønsker nå å styrke satsingen ytterligere, og vi søker to heltids svømmetrenere som vil gå inn i et helhetlig trenerteam som sammen vil håndtere alle klubbens svømmere og partier. Vi er som sagt en svømmeklubb med klare målsetninger og betydelige ambisjoner, og vi håper å tiltrekke godt kvalifiserte søkere. Dersom du er en av disse vil vi gjerne sette oss ned sammen med deg for å finne den riktige rollen for deg.

Vi søker derfor etter deg som vil være med å videreutvikle klubben, og kan tilby 100% stilling som trener hos oss.

Vi kan tilby:

 • En spennende klubb i rivende utvikling, som tror på investering i kompetanse og utviklingstiltak for trenere for å sikre videre suksess
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser etter avtale
 • Engasjerte og motiverte svømmere
 • Gode fasiliteter, med blant annet helt ny, moderne svømmehall med 10 baner som åpnes høsten 2020

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Lidenskapelig engasjement i utvikling av svømmere og klubb
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med andre trenere
 • Evne til å se enkeltsvømmere, motivere, engasjere, sette mål og levere resultater
 • Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, samhold og respekt
 • Skape trenings og mestringskultur, som gir svømmerne best mulig forutsetning for å nå sine mål
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjons egenskaper (på norsk)
 • Dokumentert faglig kompetanse/erfaring
 • Godkjent vandel

Ansettelsesformen vil være tidsbegrenset arbeidskontrakt. Tiltredelse eller etter avtale.

Skriftlig søknad med CV eller spørsmål om stillingen sendes på e-post: leder@sandnes-slk.com så snart som mulig, senest 15. juli 2020.

24 05, 2020

Status pr 24. mai 2020

2020-05-24T12:56:41+02:00mai 24th, 2020|

Det nærmer seg nå forhåpentligvis gjenåpning av svømmehaller. Det er fortsatt mye som er uavklart, så kan vi ikke nå si med sikkerhet hvordan opplegget blir. Det første som må på plass er veileder for svømmehaller. Den er lovet i god tid før åpning, men signaler tyder på at den kanskje ikke kommer tidsnok til åpning 1. juni. Vi planlegger allikevel ut fra at svømmehallene åpnes 1. juni, selv om det kan bli noen dager senere.

 

Planlagte oppstartleirer

Med gjeldende reiseråd vil det ikke være mulig å gjennomføre de planlagte oppstartleirer. Selv om det skulle bli justeringer i restriksjoner fremover, ser ikke svømmeklubben at det vil være mulig å gjennomføre leirene på en måte som svømmeklubben kan stå ansvarlig for. De planlagte oppstartleirer er derfor avlyst.

 

Tilgang til vann:

Perioden 1. juni – 19. juni

Sandnes kommune har stengt ned alle svømmehaller nå, og planlegger med å gjenåpne Riska hallen, Øygard og Høyland i perioden. Vi er lovet at alle treningstimer vi har i Giskehallen (ca 25 timer) blir flyttet til Riskahallen i denne perioden, slik at vi ikke skal få mindre treningstimer enn vanlig frem til sommeren. Verdt å merke at morgentrening, og toppidrett ikke er våre treningstider og er ikke lovet flyttet til Riskahallen. Det er også knyttet usikkerhet til hvorvidt Øygard og Høyland faktisk blir åpnet.

Sandvika svømmehall er også nedstengt og ikke planlagt åpnet før skolestart til høsten.

 

Perioden 19. juni – 21. august

Sandnes kommune planla før nedstenging å ha et lignende tilbud som i fjor, med åpen svømmehall 2-3 ganger i uken. De vurderer nå om dette kan gjennomføres på Riskahallen, og at svømmeklubben da kan få noe tid til trening disse dagene.

 

Veileder fra svømmeforbundet:

Veileder fra svømmeforbundet legger opp til at det for konkurranse svømmere er maks to i hver bane, alternativt at det er maksimalt 4 i hver bane dersom en deler 25m bassenget i 12m+1m+12m. Deles bassenget kan det allikevel bare være maks 20 i vannet samtidig. I tillegg er det mange krav til renhold, vakter osv.

For svømmeklubben betyr det at vi trenger ca 100 timer med vann i uken i et 6 baners basseng, for å kunne gjennomføre et tilnærmet vanlig treningstilbud for klubbens konkurranse svømmere.

 

Sandvika svømmehall:

Da gapet mellom behov og tilgjengelig vann er så stort, har svømmeklubben gått i dialog med Sandvika svømmehall for å utforske muligheten for å gjenåpne Sandvika svømmehall for svømmeklubben. Sandvika svømmehall har vist stor forståelse for svømmeklubbens behov, og vi har kommet til en enighet om leie av Sandvika svømmehall fra 1. juni til 21. august.

 

Planen videre:

I perioden 1. juni til 19. juni vil vi prøve å få avviklet svømmetreninger for alle konkurransesvømmere og rekrutter, samt få i gang noen av de utsatte svømmeopplærings kursene. Svømmeopplæring blir lagt til Øygard/Høyland, mens vi vil prioritere å bruke Riskahallen for konkurranse gruppen og rekruttene. Riskahallen har større kapasitet (og er bedre egnet for de yngste) enn Sandvika. Elite/NM/Utfordrer og LÅMØ gruppen vil trene i Sandvika. Hvor mye trening en får plass til i disse første ukene må en komme tilbake til, da vi håper at det blir åpnet for flere samtidig i bassenget når ny veileder er på plass.

 

I perioden 20. juni til 21. august vil konkurransegruppen som vanlig ha sommerferie. Vi er i dialog med Sandnes kommune for å få gjennomføre oppstartleir for konkurransegruppen på Forsand siste uke før skolestart. Pris på leir kommer vi tilbake til, men det blir vesentlig rimeligere enn Løkken. Rekrutter og svømmeopplæring har også sommerferie.

 

Det arbeides med et tilbud om «sommer svømming» i Sandvika for Elite/NM/Utfordrer og LÅMØ gruppen. I utgangspunktet er planen at gruppene får tilbud med den treningsmengden de normalt har. Vi må samtidig se på justeringer mellom grupper for å sikre at vi har fulle grupper. Videre kan det også være smittevern grunner til at vi samler f.eks. søsken for å redusere smitteeksponering for familier. Pris for «sommer svømming» er ikke helt klar, men en kan anta at det blir litt rimeligere enn vanlig oppstartleir, og mye rimeligere enn NM leir. Det kan også bli behov for noe dugnad (Corona vakter, garderobe vask mellom grupper o.l.) for å avvikle treningene. Vi kommer tilbake til dette når vi vet mer. Svømmere som har deltatt på landtreningene og som planlegger å fortsette svømming til høsten vil bli prioritert dersom det blir for mange som ønsker «sommer svømming»

 

Etter sommeren:

Pr i dag vet vi lite om hva som skjer i perioden fra skolestart frem til Austrått svømmehall åpner, så det må vi komme tilbake til litt senere

 

Styret

 

20 04, 2020

Oppdatert status 19.4.20

2020-04-20T12:58:32+02:00april 20th, 2020|

Denne helgen skulle vi alle vært i Giskehallen og hatt avskjedsstevne for hallen vi har hatt fast tilhold i siden den stod ny. Slik ble det ikke, og vi har fortsatt ingen dato for når vi kan gjenoppta svømmetrening. Vi vet at dette er vanskelig for svømmerne, og ser at de gjør sitt ytterste for å holde seg i form til dagen da vi igjen kan starte opp igjen. Vi er også takknemlige for alle som stiller opp og er med på å arrangere noen landtreninger i små grupper for svømmerne. Det å kunne samles i små grupper er viktig for å opprettholde motivasjon i aktivitet og trening. Vi tenker også mye på at vi nå har 51 permitterte ansatte, som ikke aner når de får begynne å jobbe igjen. De fleste er studenter og står helt uten inntekt i denne perioden.

Styret arbeider derfor med kommune, krets og forbund for å få et unntak som gir oss tilgang til svømmehallene. Styret mener at det er fult mulig å gjennomføre svømmetreninger, samtidig som vi overholder kravene satt av helse myndighetene. Vi har god dialog med kommunen, og selv om de deler vår oppfatning, er det ikke mye de kan gjøre så lenge det er besluttet at svømmehaller skal være stengt. Det er derfor gledelig å registrere at Norges Svømmeforbund den 15.4.20 endelig ble tydelige på at de også mener at svømmetreninger kan gjennomføres, og har sendt brev til helsedirektoratet for å få til et unntak. Det er ikke signalisert noe rundt når vi kan forvente en tilbakemelding, men vi håper jo at det skjer de nærmeste dagene. Selv om vi skulle lykkes med å få tilgang til svømmehallene, må vi regne med at det frem til sommeren ikke vil være full kursaktivitet eller vanlige svømmetreninger.

Økonomi

Nedstenging av svømmehallene, med påfølgende avlysning av stevner og arrangementer har i mars og april gitt svømmeklubben et betydelig tap som vi nå har nå søkt lotteritilsynet om kompensasjon for. Da lotteritilsynet skal fordele 700 millioner kroner på alle idrettslag i Norge, er det lite sannsynlig at vi får tapet dekket fult ut, snarere må vi regne med at vi kun får dekket en liten andel. Vi søker derfor også om støtte fra forskjellige fond, banker o.l. for å ytterligere minimere tapet.

Vi har stort sett fått refundert mesteparten av de avlyste stevner og leirer, men kost og overnatting for LÅMØ i Førde gjenstår. Scandic har i utgangspunktet sagt at alle som har bestilt før 27.3 kostnadsfritt kan ombooke til et nytt tidspunkt innen 30. april 2021. Dette hjelper jo ikke oss noe særlig, da vi ikke har noen planer om å dra til Førde innen 30. april 2021. Vi arbeider videre med dette med sikte på å få refundert pengene, eventuelt få tak i kompensasjon fra noen av de andre ordningene. Scandic er dessverre trege i responsen, så vi har ikke noen indikasjon på når vi kommer til en avklaring her.

Fremover

Da alle idrettsarrangementer frem til 15. juni er forbudt, er det lite trolig at det blir noen vanlige svømmestevner før til høsten. Skulle det mot formodning være mulig å arrangere stevner etter 15. juni må en regne med at disse vil ha såpass mange restriksjoner på antall deltagere at det kun vil være noen få som får mulighet til å delta.

Oppstartleirer i utlandet må en også regne med at ikke blir noe av. Vi har ikke kansellert våre bestillinger, og skulle det være tilrådelig å gjennomføre, så vil vi selvsagt arrangere leirene. Det mest realistiske er nok allikevel at vi må anta at det ikke vil være mulig å gjennomføre, og vi ser nå etter alternativer i Norge.

For Styret i SSLK
Tor Inge Vik
leder@sandnes-slk.com

13 03, 2020

Status pr 16.3.2020 etter myndighetenes innføring av nye strengere Corona tiltak

2020-03-17T20:36:13+01:00mars 13th, 2020|

16.3.2020

Sandnes Svømme og Livredningsklubb har dessverre sett seg nødt til å permittere trenere og instruktører all den tid vi ikke har svømmehaller tilgjengelig. Trenerne bruker varslingstiden til å lage et opplegg for egentrening dersom situasjonen blir langvarig. Akkurat nå er det vedtatt et omfattende forbud som gjør at vi ikke kan gå ut med eller medvirke til noe som kan være i strid med vedtaket. NIF har beskrevet litt om de juridiske sidene av vedtaket her:https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/juridiske-konsekvenser-for-idretten-som-folge-av-koronaviruset/

Dette betyr at SSLK ikke har noen aktivitet mot medlemmer fra og med 12.3.20.

Styret arbeider med å begrense de økonomiske konsekvenser for ansatte, klubb og foreldre, samt å sørge for å overholde de forpliktelser vi har som organisasjon og arbeidsgiver. Vi vil forløpende holde dere oppdatert.

12.3.2020

Styret har 12.3.2020 gått gjennom situasjonen som har oppstått etter at nye og strengere tiltak for å begrense spredning av corona virus ble innført. Vi følger råd fra Folkehelsemyndigheter, Idrettsforbundet og Svømmeforbundet, og er også i dialog med Sandnes kommune. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å forhindre smitte blant våre ansatte, utøvere og deltagere. I den nåværende situasjonen ser vi ingen mulighet til å drive aktivitet videre all den tid vi ikke har tilgang til svømmehaller og organisert trening ikke skal avholdes. Vi ser oss derfor nødt til å innstille kurs og treninger inntil videre.

Oppstart av planlagte svømmeopplæringskurs utsettes. De vil bli avholdt så snart det er praktisk gjennomførbart. I denne omgang er oppstart utsatt til etter påske, men vi vet selvsagt ikke når vi får tilgang til svømmehaller og kan starte med kurs igjen.

Planlagt årsmøte vil heller ikke være mulig å gjennomføre og er utsatt på ubestemt tid.

I denne situasjonen må vi også sørge for at klubben har kontroll med de økonomiske konsekvensene for ansatte, utøvere og deltagere. Klubben har til enhver tid en betydelig økonomisk risiko rundt lønns- og reisekostnader som kan bli en utfordring dersom de ikke blir håndtert.

Vi føler det er riktig å gi dere en status på de ulike planlagte aktivitetene, selv om vi p.t. ikke har alle avklaringer på plass. Vi jobber for å gjøre vårt ytterste for at de økonomiske konsekvensene for foreldre/utøvere blir så begrenset som mulig.

Status pr. 12.3.2020 er som følger:

Stevner avlyst av arrangør:

  • LÅMØ Vest: Ingen avklaring fra hotell på refusjon av mat/overnatting etter avlysning. Transport blir refundert.
  • BSF: Ingen avklaring fra BSF på refusjon av mat/overnatting etter avlysning. Transport blir refundert.
  • Stockholm Swim: Delvis avklaring på refusjon av mat/overnatting etter avlysning. Transport blir refundert.

Klubben vil refundere det beløp vi klarer å få tilbake fra arrangør når vi har konkludert på de ulike stevnene. Vi må ha forståelse for at arrangørene nå er i en krevende situasjon hvor det kan ta noe tid å konkludere.

Påskeleir til Nørresundby:

Vi følger de nasjonale råd fra Folkehelsemyndigheter i Norge og Danmark, og vil gjennomføre leiren hvis tilrådelig fra norske og danske myndigheter. Denne leiren er kjøpt som en pakkereise, og det er vår forståelse at den vil bli fullt ut refundert dersom den ikke kan arrangeres.

Årsklassemesterskap:

Vi vil sende utøvere til Årsklassemesterskapet dersom dette blir avholdt.

NM leir Calella:

Da dette ikke er en pakkereise, bærer klubben den økonomiske risiko ved avlysing. Dette er et for stort beløp for klubben å garantere for, og vi har derfor benyttet muligheten til å avbestille mens vi enda kunne gjøre det vederlagsfritt. Dersom det blir arrangert NM langbane i sommer vil vi forsøke å legge på plass et annet opplegg for svømmerne.

NM langbane:

Vi vil sende utøvere til NM langbane dersom dette blir avholdt.

Oppstartsleirer og andre stevner vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

 

11 02, 2020

Utsatt på ubestemt tid – Velkommen til årsmøte i SSLK, torsdag 26. mars kl 19.00

2020-03-12T23:56:38+01:00februar 11th, 2020|

12.3.2020
Da det ikke vil være mulig å gjennomføre årsmøtet er det utsatt på ubestemt tid. Ny inkalling vil bli lagt ut i henhold til lov for Sandnes Svømme og Livredningsklubb.

Styret

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 26. mars kl. 19:00 i Giskehallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars 2020 til leder@sandnes-slk.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Støttemedlemskap som gir møte, forslags- og stemmerett kjøpes på tryggivann.no før 25. februar 2020.
Direktelink til kurset; https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=102723

21 11, 2019

Doner panten til SSLK

2019-11-21T20:06:37+01:00november 21st, 2019|

 

Nå har du mulighet for å donere panten til SSLK.
SSLK har en egen knapp under donasjon på panteautomaten hos Rema 1000 på Hove ved E39.

Vi takker for at du bruker den

8 11, 2019

Sandnes svømme– og livredningsklubb søker svømmetrener for ÅM/LÅMØ svømmere

2019-11-08T11:10:12+01:00november 8th, 2019|

Sandnes Svømme og Livredningsklubb er en fremgangsrik svømmeklubb som gjennom systematisk innsats har tatt steget fra en regional svømmeklubb, til å bli en svømmeklubb med ungdoms-, junior- og senior konkurransesvømmere som tar medaljer i alle valører på alle nivåer i nasjonale mesterskap. Vi satser hardt for å etablere oss som en av de toneangivende klubbene i Norge, og trenger nå en ny svømmetrener som vil få ansvaret for våre ÅM/LÅMØ svømmere. Gruppen består av ca. 17 motiverte svømmere som trener inntil 18 timer i uken for å nå sine mål. Treneren må også påregne å assistere klubbens hovedtrener med klubbens NM/Elite gruppe.

Vi søker derfor etter en svømmetrener som vil være med å videreutvikle klubben, og kan i denne omgang tilby en stilling tilsvarende ca. 60%-75%, inklusive stevner og treningsleirer. Det forventes at dette økes gradvis mot en full stilling etter hvert som klubben utvikler seg.

Vi kan tilby:

 • En spennende klubb i rivende utvikling, som tror på investering i kompetanse og utviklingstiltak for trenere for å sikre videre suksess
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser etter avtale
 • Engasjerte og motiverte svømmere

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Lidenskapelig engasjement overfor utvikling av svømmere, assistent trenere og klubb
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med andre trenere
 • Evne til å se enkelt svømmere, motivere, engasjere, sette mål og levere resultater
 • Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, samhold og respekt
 • Skape trenings og mestringskultur, som gir svømmerne best mulig forutsetning for å nå sine mål
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjons egenskaper (på norsk)
 • Dokumentert faglig kompetanse/erfaring, gjerne utdanning innen idrettsfag/svømming
 • Godkjent vandel

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Skriftlig søknad med CV eller spørsmål om stillingen sendes på e-post: leder@sandnes-slk.com så snart som mulig, senest 25. november 2019.

20 10, 2019

Gull, sølv og bronse 2. dag NM Ungdom 2019

2019-10-20T00:37:24+02:00oktober 20th, 2019|

Bak fra venstre: Fredrik Holm, Dennis Gjesdal Hillesund, Marie Alle, Caroline Hallberg, Ole Riska, Steffen French
Forran fra venstre: Astrid Sofie Berland, Millie French, Åshild Bustnes, Aasa Lie-Ersdal, Freja Christensen Oftedal
Dennis mottar sitt gull på 100m individuell medley

I tillegg til finalistene var Steffen French med i forsøkene, og som i går stod han for dagen største SSLK forbedring da han senket sin personlige rekord på 400m individuell medley med 20 sekunder.

På siste dag skal de fleste i troppen ut på individuelle øvelser, så vi håper at det blir nok en dag med mye flott SSLK svømming.

Vi gratulerer Dennis Gjesdal Hillesund (2004) med gull på 100m individuell medley og sølv på 400m individuell medley. Dennis følger opp den flotte svømmingen fra i går, og senker sine personlige bestenoteringer også i dag. Vi gratulerer også Millie French (2003), som kjempet seg til en flott bronse på sin 400m individuell medley. En knallhard åpning og et godt gjennomført løp resulterte i en personlig rekord med nesten 9 sekunder.

Fredrik Holm (2003) tok seg til sin andre B-finale i dette mesterskapet og fortsatte fremgangen fra tidligere i mesterskapet også i finalesekvensen.

Marie Alle (2003), Aasa Lie-Ersdal (2004), Caroline Hallberg (2004) og Astrid Sofie Berland stod for 4x200m fri stafetten, mens Steffen French (2005), Dennis Hillesund, Ole Riska (2005) og Fredrik Holm utgjorde gutte laget.

Millie mottar sin bronse på 400m individuell medley

18 10, 2019

SSLK med 2 sølv og 1 bronse på 1. dag av NM Ungdom 2019

2019-10-18T20:30:27+02:00oktober 18th, 2019|

Da er første dag av Norges Mesterskapet for Ungdom (født 2006-2003) avholdt i Bergen. Dennis Hillesund (2004) tok SSLKs første medalje, med sølv på 200m individuell medley. Millie French (2003) fulgte opp med klubbrekord og sølv på 100m butterfly. I sin andre finale for kvelden. viste Dennis at han hadde mer å gi og kjempet seg til en sterk bronse på 200m rygg. I kveldens finaler svømte også Marie Alle (2003) seg til en 7. plass på 800m fri og Fredrik Holm til en 2. plass i B-finalen på 100 butterfly.

I forsøkene tidligere i dag forbedret Astrid Sofie Berland (2005), Aasa Lie-Ersdal (2004) og Caroline Hallberg (2004) påmeldingstidene på 800m fri og havnet på en 8, 9 og 11 plass. Steffen French (2005) stod for dagens største personlige forbedring, da han svømte 13 sekunder raskere enn påmeldingstid og tok en 12. plass på 800m fri. Freja Christensen Oftedal (2005) og Ole Riska (2005) fikk også sin UM deby på stafettlagene i 4 x 100m fri.

Med så mye god svømming er det bare å glede seg til i morgen. Lykke til videre

Load More Posts
Go to Top