3 Webmaster Sandnes Svømme og Livredningsklubb – Sandnes Svømme og Livrednings Klubb

About Webmaster Sandnes Svømme og Livredningsklubb

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Webmaster Sandnes Svømme og Livredningsklubb has created 13 blog entries.
17 03, 2021

Velkommen til årsmøtet i SSLK, onsdag 17.3.2021 kl 20:00 (Oppdatert)

2021-03-17T12:41:14+01:00mars 17th, 2021|

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb. Påmelding her

Årsmøtet avholdes onsdag 17.3.2021 kl. 20:00 på Teams. Invitasjon kommer til e-post registrert ved påmelding i god tid før møtet.  

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret@sandnes-slk.com eller leder@sandnes-slk.com innen 1.3.2021. Vi ber om at dokumentet her brukes til å melde inn saker. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten i 2021. 

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøte! 

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER FOR
ÅRSMØTET SSLK 2020

Med vennlig hilsen
Styret 

 

Støttemedlemskap som gir møte, forslags- og stemmerett kjøpes på tryggivann.no før 17.2.2021.
Direktelink til kurset

26 02, 2021

Fortsettende årsmøte 2019 i SSLK

2021-02-26T17:09:44+01:00februar 26th, 2021|

Ref. styreavgjørelse onsdag 24.2.2021 gjennomføres fortsettende årsmøte for SSLK skriftlig. Frist for å avgi stemme er 28.2.2021 kl. 12:00.

Følgende må gjøres:

  1. For forslaget
  2. Mot forslaget
  3. Blankt
  • Dokumentet returneres på epost til som anvist i “forretningsorden”

Av praktiske hensyn er styrets forslag til valg av dirigent, protokollførere og to medlemmer til å skrive under på protokollen (sak 2) allerede valgt. Alle saksdokumenter er i overnevnte dokument. Det oppfordres til å avgi stemme så fort som mulig.

Mvh,
Marianne Ø. Nordgård
På vegne av styret

3 01, 2021

Informasjon om stenging av svømmehaller i Sandnes kommune

2021-01-03T20:28:18+01:00januar 3rd, 2021|

Smittevernoverlegene på Nord-Jæren har akkurat blitt enige om en anbefaling om å stenge alle svømmehaller og idrettshaller i 14 dager fra og med 4. januar. Det betyr at Sandnes kommune stenger alle sine anlegg fra og med i morgen 4. januar også.

Kommunen vil komme med mer informasjon i morgen, og da vil klubben videreformidle, og se på hva vi skal gjøre fremover.

Altså, ingen trening i regi av SSLK i morgen, mandag 4. januar.

Mvh,
Marianne
SSLK
leder@sandnes-slk.com

 

6 12, 2020

Sandnes Svømme – og Livredningsklubb søker svømmeinstruktører og hovedinstruktør til svømmeskolen.

2020-12-11T09:03:26+01:00desember 6th, 2020|

Å være svømmeinstruktør for barn er en variert og morsom jobb. I tillegg er det en viktig jobb.
Vi trenger fleksible instruktører. Vi har kurs både på dagtid og ettermiddag/kveldstid.
Du må være fylt 16 år for å søke jobb som instruktør i svømmeskolen.

Vi søker også en voksen hovedinstruktør, i inntil 20% stilling, som kan ta ansvar for planlegging og gjennomføring av trening, i samarbeid med vår svømmeskoleansvarlige.

Du har gjerne bakgrunn fra svømming eller er bare glad i svømming.
Du har gode pedagogiske og organisatoriske evner.
Du tar initiativ, er tydelig og har erfaring med å lede barn og/eller voksne.
Du er positiv, utadvendt og inkluderende.

Som instruktør er du ansvarlig for å gjøre møtet mellom barn og vann til noe trygt og gøy, slik at barna får det riktige grunnlaget for å lære seg å svømme. Mye av svømmeopplæringen foregår gjennom lek, og som instruktør får du dermed en lekende jobb.

Vår kursvirksomhet er tilknyttet Norges Svømmeskole. Svømmeopplæringens metodikk og pedagogikk er utarbeidet av Norges Svømmeforbund og holder høy faglig kvalitet.

Send din søknad til svommeskolen@sandnes-slk.com
Vennligst merk søknaden med «instruktør» eller «hovedinstruktør»

Søknadsfrist: Løpende

24 05, 2020

Status pr 24. mai 2020

2020-05-24T12:56:41+02:00mai 24th, 2020|

Det nærmer seg nå forhåpentligvis gjenåpning av svømmehaller. Det er fortsatt mye som er uavklart, så kan vi ikke nå si med sikkerhet hvordan opplegget blir. Det første som må på plass er veileder for svømmehaller. Den er lovet i god tid før åpning, men signaler tyder på at den kanskje ikke kommer tidsnok til åpning 1. juni. Vi planlegger allikevel ut fra at svømmehallene åpnes 1. juni, selv om det kan bli noen dager senere.

 

Planlagte oppstartleirer

Med gjeldende reiseråd vil det ikke være mulig å gjennomføre de planlagte oppstartleirer. Selv om det skulle bli justeringer i restriksjoner fremover, ser ikke svømmeklubben at det vil være mulig å gjennomføre leirene på en måte som svømmeklubben kan stå ansvarlig for. De planlagte oppstartleirer er derfor avlyst.

 

Tilgang til vann:

Perioden 1. juni – 19. juni

Sandnes kommune har stengt ned alle svømmehaller nå, og planlegger med å gjenåpne Riska hallen, Øygard og Høyland i perioden. Vi er lovet at alle treningstimer vi har i Giskehallen (ca 25 timer) blir flyttet til Riskahallen i denne perioden, slik at vi ikke skal få mindre treningstimer enn vanlig frem til sommeren. Verdt å merke at morgentrening, og toppidrett ikke er våre treningstider og er ikke lovet flyttet til Riskahallen. Det er også knyttet usikkerhet til hvorvidt Øygard og Høyland faktisk blir åpnet.

Sandvika svømmehall er også nedstengt og ikke planlagt åpnet før skolestart til høsten.

 

Perioden 19. juni – 21. august

Sandnes kommune planla før nedstenging å ha et lignende tilbud som i fjor, med åpen svømmehall 2-3 ganger i uken. De vurderer nå om dette kan gjennomføres på Riskahallen, og at svømmeklubben da kan få noe tid til trening disse dagene.

 

Veileder fra svømmeforbundet:

Veileder fra svømmeforbundet legger opp til at det for konkurranse svømmere er maks to i hver bane, alternativt at det er maksimalt 4 i hver bane dersom en deler 25m bassenget i 12m+1m+12m. Deles bassenget kan det allikevel bare være maks 20 i vannet samtidig. I tillegg er det mange krav til renhold, vakter osv.

For svømmeklubben betyr det at vi trenger ca 100 timer med vann i uken i et 6 baners basseng, for å kunne gjennomføre et tilnærmet vanlig treningstilbud for klubbens konkurranse svømmere.

 

Sandvika svømmehall:

Da gapet mellom behov og tilgjengelig vann er så stort, har svømmeklubben gått i dialog med Sandvika svømmehall for å utforske muligheten for å gjenåpne Sandvika svømmehall for svømmeklubben. Sandvika svømmehall har vist stor forståelse for svømmeklubbens behov, og vi har kommet til en enighet om leie av Sandvika svømmehall fra 1. juni til 21. august.

 

Planen videre:

I perioden 1. juni til 19. juni vil vi prøve å få avviklet svømmetreninger for alle konkurransesvømmere og rekrutter, samt få i gang noen av de utsatte svømmeopplærings kursene. Svømmeopplæring blir lagt til Øygard/Høyland, mens vi vil prioritere å bruke Riskahallen for konkurranse gruppen og rekruttene. Riskahallen har større kapasitet (og er bedre egnet for de yngste) enn Sandvika. Elite/NM/Utfordrer og LÅMØ gruppen vil trene i Sandvika. Hvor mye trening en får plass til i disse første ukene må en komme tilbake til, da vi håper at det blir åpnet for flere samtidig i bassenget når ny veileder er på plass.

 

I perioden 20. juni til 21. august vil konkurransegruppen som vanlig ha sommerferie. Vi er i dialog med Sandnes kommune for å få gjennomføre oppstartleir for konkurransegruppen på Forsand siste uke før skolestart. Pris på leir kommer vi tilbake til, men det blir vesentlig rimeligere enn Løkken. Rekrutter og svømmeopplæring har også sommerferie.

 

Det arbeides med et tilbud om «sommer svømming» i Sandvika for Elite/NM/Utfordrer og LÅMØ gruppen. I utgangspunktet er planen at gruppene får tilbud med den treningsmengden de normalt har. Vi må samtidig se på justeringer mellom grupper for å sikre at vi har fulle grupper. Videre kan det også være smittevern grunner til at vi samler f.eks. søsken for å redusere smitteeksponering for familier. Pris for «sommer svømming» er ikke helt klar, men en kan anta at det blir litt rimeligere enn vanlig oppstartleir, og mye rimeligere enn NM leir. Det kan også bli behov for noe dugnad (Corona vakter, garderobe vask mellom grupper o.l.) for å avvikle treningene. Vi kommer tilbake til dette når vi vet mer. Svømmere som har deltatt på landtreningene og som planlegger å fortsette svømming til høsten vil bli prioritert dersom det blir for mange som ønsker «sommer svømming»

 

Etter sommeren:

Pr i dag vet vi lite om hva som skjer i perioden fra skolestart frem til Austrått svømmehall åpner, så det må vi komme tilbake til litt senere

 

Styret

 

16 06, 2019

Svømmeskolen får 5 av 6 stjerner

2019-06-17T18:06:11+02:00juni 16th, 2019|

Etter hvert kurs i Svømmeskolen ber vi foreldre/foresatte om å gi oss tilbakemelding på gjennomført kurs gjennom en kort spørreundersøkelse. Undersøkelsen omhandler læring, trivsel, instruktører, kommunikasjon m.m. Tilbakemeldingene fra foreldre/foresatte er svært viktige for vårt arbeid med forbedring av våre kurs.

Våren 2019 er vi stolte over å kunne vise til et resultat på 5 av 6 stjerner!

Samtidig er vi ydmyke på at vi kan bli bedre. Vi bruker informasjonen fra undersøkelsen til å gi våre instruktører tilbakemelding og igangsette nye tiltak, slik at vi kan bli enda bedre.

Takk for innspill!

28 03, 2019

Årsmøte og utdeling av vandrepokaler

2019-04-25T00:39:31+02:00mars 28th, 2019|

Takk for flott oppmøte på årsmøte for SSLK 2019.

Eline Vik, Eva Sofie Stangeland, Martine Hallberg og Linus Vik var tilstede (Linus kom ikke med på bildet) og mottok sine vandrepokaler for utmerket innsats i 2018. Johanne Heines Pettersen, Martin Talberg og Simen Vik mottok også vandrepokaler for sin innsats for året som har gått.

Vedlagt finner dere signert årsberetning og revisjonsberetning.
Årsmøteprotokollen legges her signert.

Styret, 28.mars 2019

Revisjonsberetning 2018
Årsberetning 2018

12 02, 2019

Velkommen til årsmøte i SSLK, onsdag 20. mars kl 19.00

2019-02-12T22:10:58+01:00februar 12th, 2019|

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars kl. 19:00 i Giskehallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2019 til leder@sandnes-slk.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Støttemedlemskap som gir møte, forslags- og stemmerett kjøpes på tryggivann.no før 19. februar 2019.
Direktelink til kurset; https://www.tryggivann.no/ab/meldpaakurs.aspx?kursid=87240

Go to Top