3 webeditor – Sandnes Svømme og Livrednings Klubb

About webeditor

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far webeditor has created 209 blog entries.
10 09, 2020

Velkommen til det utsatte årsmøtet i SSLK, onsdag 14.10 kl 20:30

2020-10-14T12:07:34+02:00september 10th, 2020|

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb.

Årsmøtet forsøkes avholdt onsdag 14. oktober kl. 20:30 i Giskehallen. Dersom det blir stor påmelding kan det bli aktuelt å finne en annen lokasjon, eventuelt avholdet årsmøtet digitalt. For å få en oversikt ber vi om at du registrerer interesse for å møte her: Påmelding ikke lenger mulig

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret@sandnes-slk.com eller leder@sandnes-slk.com senest 1. oktober 2020.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten i 2020.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Støttemedlemskap som gir møte, forslags- og stemmerett kjøpes på tryggivann.no før 14. september 2020.
Direktelink til kurset; https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=102723

Årsberettning til behandling *Det er gjort noen mindre justeringer/rettelser i årsberetning, samt lagt til styrets forslag til valg komite (siste side) som var falt bort. Dersom du allerede har skrevet ut årsberetningen vil vi gjøre oppmerksom på justeringene i møtet

19 06, 2020

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb (SSLK) søker ambisiøse svømmetrenere til fulltidsstillinger

2020-06-19T18:38:04+02:00juni 19th, 2020|

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb er en fremgangsrik svømmeklubb som gjennom systematisk innsats har tatt steget fra en regional svømmeklubb til å bli en svømmeklubb med ungdoms-, junior- og senior konkurransesvømmere som tar medaljer i alle valører på alle nivåer i nasjonale mesterskap. Vi satser hardt for å etablere oss som en av de toneangivende klubbene i Norge.

Vi ønsker nå å styrke satsingen ytterligere, og vi søker to heltids svømmetrenere som vil gå inn i et helhetlig trenerteam som sammen vil håndtere alle klubbens svømmere og partier. Vi er som sagt en svømmeklubb med klare målsetninger og betydelige ambisjoner, og vi håper å tiltrekke godt kvalifiserte søkere. Dersom du er en av disse vil vi gjerne sette oss ned sammen med deg for å finne den riktige rollen for deg.

Vi søker derfor etter deg som vil være med å videreutvikle klubben, og kan tilby 100% stilling som trener hos oss.

Vi kan tilby:

 • En spennende klubb i rivende utvikling, som tror på investering i kompetanse og utviklingstiltak for trenere for å sikre videre suksess
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser etter avtale
 • Engasjerte og motiverte svømmere
 • Gode fasiliteter, med blant annet helt ny, moderne svømmehall med 10 baner som åpnes høsten 2020

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Lidenskapelig engasjement i utvikling av svømmere og klubb
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med andre trenere
 • Evne til å se enkeltsvømmere, motivere, engasjere, sette mål og levere resultater
 • Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, samhold og respekt
 • Skape trenings og mestringskultur, som gir svømmerne best mulig forutsetning for å nå sine mål
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjons egenskaper (på norsk)
 • Dokumentert faglig kompetanse/erfaring
 • Godkjent vandel

Ansettelsesformen vil være tidsbegrenset arbeidskontrakt. Tiltredelse eller etter avtale.

Skriftlig søknad med CV eller spørsmål om stillingen sendes på e-post: leder@sandnes-slk.com så snart som mulig, senest 15. juli 2020.

20 04, 2020

Oppdatert status 19.4.20

2020-04-20T12:58:32+02:00april 20th, 2020|

Denne helgen skulle vi alle vært i Giskehallen og hatt avskjedsstevne for hallen vi har hatt fast tilhold i siden den stod ny. Slik ble det ikke, og vi har fortsatt ingen dato for når vi kan gjenoppta svømmetrening. Vi vet at dette er vanskelig for svømmerne, og ser at de gjør sitt ytterste for å holde seg i form til dagen da vi igjen kan starte opp igjen. Vi er også takknemlige for alle som stiller opp og er med på å arrangere noen landtreninger i små grupper for svømmerne. Det å kunne samles i små grupper er viktig for å opprettholde motivasjon i aktivitet og trening. Vi tenker også mye på at vi nå har 51 permitterte ansatte, som ikke aner når de får begynne å jobbe igjen. De fleste er studenter og står helt uten inntekt i denne perioden.

Styret arbeider derfor med kommune, krets og forbund for å få et unntak som gir oss tilgang til svømmehallene. Styret mener at det er fult mulig å gjennomføre svømmetreninger, samtidig som vi overholder kravene satt av helse myndighetene. Vi har god dialog med kommunen, og selv om de deler vår oppfatning, er det ikke mye de kan gjøre så lenge det er besluttet at svømmehaller skal være stengt. Det er derfor gledelig å registrere at Norges Svømmeforbund den 15.4.20 endelig ble tydelige på at de også mener at svømmetreninger kan gjennomføres, og har sendt brev til helsedirektoratet for å få til et unntak. Det er ikke signalisert noe rundt når vi kan forvente en tilbakemelding, men vi håper jo at det skjer de nærmeste dagene. Selv om vi skulle lykkes med å få tilgang til svømmehallene, må vi regne med at det frem til sommeren ikke vil være full kursaktivitet eller vanlige svømmetreninger.

Økonomi

Nedstenging av svømmehallene, med påfølgende avlysning av stevner og arrangementer har i mars og april gitt svømmeklubben et betydelig tap som vi nå har nå søkt lotteritilsynet om kompensasjon for. Da lotteritilsynet skal fordele 700 millioner kroner på alle idrettslag i Norge, er det lite sannsynlig at vi får tapet dekket fult ut, snarere må vi regne med at vi kun får dekket en liten andel. Vi søker derfor også om støtte fra forskjellige fond, banker o.l. for å ytterligere minimere tapet.

Vi har stort sett fått refundert mesteparten av de avlyste stevner og leirer, men kost og overnatting for LÅMØ i Førde gjenstår. Scandic har i utgangspunktet sagt at alle som har bestilt før 27.3 kostnadsfritt kan ombooke til et nytt tidspunkt innen 30. april 2021. Dette hjelper jo ikke oss noe særlig, da vi ikke har noen planer om å dra til Førde innen 30. april 2021. Vi arbeider videre med dette med sikte på å få refundert pengene, eventuelt få tak i kompensasjon fra noen av de andre ordningene. Scandic er dessverre trege i responsen, så vi har ikke noen indikasjon på når vi kommer til en avklaring her.

Fremover

Da alle idrettsarrangementer frem til 15. juni er forbudt, er det lite trolig at det blir noen vanlige svømmestevner før til høsten. Skulle det mot formodning være mulig å arrangere stevner etter 15. juni må en regne med at disse vil ha såpass mange restriksjoner på antall deltagere at det kun vil være noen få som får mulighet til å delta.

Oppstartleirer i utlandet må en også regne med at ikke blir noe av. Vi har ikke kansellert våre bestillinger, og skulle det være tilrådelig å gjennomføre, så vil vi selvsagt arrangere leirene. Det mest realistiske er nok allikevel at vi må anta at det ikke vil være mulig å gjennomføre, og vi ser nå etter alternativer i Norge.

For Styret i SSLK
Tor Inge Vik
leder@sandnes-slk.com

13 03, 2020

Status pr 16.3.2020 etter myndighetenes innføring av nye strengere Corona tiltak

2020-03-17T20:36:13+01:00mars 13th, 2020|

16.3.2020

Sandnes Svømme og Livredningsklubb har dessverre sett seg nødt til å permittere trenere og instruktører all den tid vi ikke har svømmehaller tilgjengelig. Trenerne bruker varslingstiden til å lage et opplegg for egentrening dersom situasjonen blir langvarig. Akkurat nå er det vedtatt et omfattende forbud som gjør at vi ikke kan gå ut med eller medvirke til noe som kan være i strid med vedtaket. NIF har beskrevet litt om de juridiske sidene av vedtaket her:https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/juridiske-konsekvenser-for-idretten-som-folge-av-koronaviruset/

Dette betyr at SSLK ikke har noen aktivitet mot medlemmer fra og med 12.3.20.

Styret arbeider med å begrense de økonomiske konsekvenser for ansatte, klubb og foreldre, samt å sørge for å overholde de forpliktelser vi har som organisasjon og arbeidsgiver. Vi vil forløpende holde dere oppdatert.

12.3.2020

Styret har 12.3.2020 gått gjennom situasjonen som har oppstått etter at nye og strengere tiltak for å begrense spredning av corona virus ble innført. Vi følger råd fra Folkehelsemyndigheter, Idrettsforbundet og Svømmeforbundet, og er også i dialog med Sandnes kommune. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å forhindre smitte blant våre ansatte, utøvere og deltagere. I den nåværende situasjonen ser vi ingen mulighet til å drive aktivitet videre all den tid vi ikke har tilgang til svømmehaller og organisert trening ikke skal avholdes. Vi ser oss derfor nødt til å innstille kurs og treninger inntil videre.

Oppstart av planlagte svømmeopplæringskurs utsettes. De vil bli avholdt så snart det er praktisk gjennomførbart. I denne omgang er oppstart utsatt til etter påske, men vi vet selvsagt ikke når vi får tilgang til svømmehaller og kan starte med kurs igjen.

Planlagt årsmøte vil heller ikke være mulig å gjennomføre og er utsatt på ubestemt tid.

I denne situasjonen må vi også sørge for at klubben har kontroll med de økonomiske konsekvensene for ansatte, utøvere og deltagere. Klubben har til enhver tid en betydelig økonomisk risiko rundt lønns- og reisekostnader som kan bli en utfordring dersom de ikke blir håndtert.

Vi føler det er riktig å gi dere en status på de ulike planlagte aktivitetene, selv om vi p.t. ikke har alle avklaringer på plass. Vi jobber for å gjøre vårt ytterste for at de økonomiske konsekvensene for foreldre/utøvere blir så begrenset som mulig.

Status pr. 12.3.2020 er som følger:

Stevner avlyst av arrangør:

  • LÅMØ Vest: Ingen avklaring fra hotell på refusjon av mat/overnatting etter avlysning. Transport blir refundert.
  • BSF: Ingen avklaring fra BSF på refusjon av mat/overnatting etter avlysning. Transport blir refundert.
  • Stockholm Swim: Delvis avklaring på refusjon av mat/overnatting etter avlysning. Transport blir refundert.

Klubben vil refundere det beløp vi klarer å få tilbake fra arrangør når vi har konkludert på de ulike stevnene. Vi må ha forståelse for at arrangørene nå er i en krevende situasjon hvor det kan ta noe tid å konkludere.

Påskeleir til Nørresundby:

Vi følger de nasjonale råd fra Folkehelsemyndigheter i Norge og Danmark, og vil gjennomføre leiren hvis tilrådelig fra norske og danske myndigheter. Denne leiren er kjøpt som en pakkereise, og det er vår forståelse at den vil bli fullt ut refundert dersom den ikke kan arrangeres.

Årsklassemesterskap:

Vi vil sende utøvere til Årsklassemesterskapet dersom dette blir avholdt.

NM leir Calella:

Da dette ikke er en pakkereise, bærer klubben den økonomiske risiko ved avlysing. Dette er et for stort beløp for klubben å garantere for, og vi har derfor benyttet muligheten til å avbestille mens vi enda kunne gjøre det vederlagsfritt. Dersom det blir arrangert NM langbane i sommer vil vi forsøke å legge på plass et annet opplegg for svømmerne.

NM langbane:

Vi vil sende utøvere til NM langbane dersom dette blir avholdt.

Oppstartsleirer og andre stevner vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

 

11 02, 2020

Utsatt på ubestemt tid – Velkommen til årsmøte i SSLK, torsdag 26. mars kl 19.00

2020-03-12T23:56:38+01:00februar 11th, 2020|

12.3.2020
Da det ikke vil være mulig å gjennomføre årsmøtet er det utsatt på ubestemt tid. Ny inkalling vil bli lagt ut i henhold til lov for Sandnes Svømme og Livredningsklubb.

Styret

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 26. mars kl. 19:00 i Giskehallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars 2020 til leder@sandnes-slk.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Støttemedlemskap som gir møte, forslags- og stemmerett kjøpes på tryggivann.no før 25. februar 2020.
Direktelink til kurset; https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=102723

8 11, 2019

Sandnes svømme– og livredningsklubb søker svømmetrener for ÅM/LÅMØ svømmere

2019-11-08T11:10:12+01:00november 8th, 2019|

Sandnes Svømme og Livredningsklubb er en fremgangsrik svømmeklubb som gjennom systematisk innsats har tatt steget fra en regional svømmeklubb, til å bli en svømmeklubb med ungdoms-, junior- og senior konkurransesvømmere som tar medaljer i alle valører på alle nivåer i nasjonale mesterskap. Vi satser hardt for å etablere oss som en av de toneangivende klubbene i Norge, og trenger nå en ny svømmetrener som vil få ansvaret for våre ÅM/LÅMØ svømmere. Gruppen består av ca. 17 motiverte svømmere som trener inntil 18 timer i uken for å nå sine mål. Treneren må også påregne å assistere klubbens hovedtrener med klubbens NM/Elite gruppe.

Vi søker derfor etter en svømmetrener som vil være med å videreutvikle klubben, og kan i denne omgang tilby en stilling tilsvarende ca. 60%-75%, inklusive stevner og treningsleirer. Det forventes at dette økes gradvis mot en full stilling etter hvert som klubben utvikler seg.

Vi kan tilby:

 • En spennende klubb i rivende utvikling, som tror på investering i kompetanse og utviklingstiltak for trenere for å sikre videre suksess
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser etter avtale
 • Engasjerte og motiverte svømmere

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Lidenskapelig engasjement overfor utvikling av svømmere, assistent trenere og klubb
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med andre trenere
 • Evne til å se enkelt svømmere, motivere, engasjere, sette mål og levere resultater
 • Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, samhold og respekt
 • Skape trenings og mestringskultur, som gir svømmerne best mulig forutsetning for å nå sine mål
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjons egenskaper (på norsk)
 • Dokumentert faglig kompetanse/erfaring, gjerne utdanning innen idrettsfag/svømming
 • Godkjent vandel

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Skriftlig søknad med CV eller spørsmål om stillingen sendes på e-post: leder@sandnes-slk.com så snart som mulig, senest 25. november 2019.

20 10, 2019

Gull, sølv og bronse 2. dag NM Ungdom 2019

2019-10-20T00:37:24+02:00oktober 20th, 2019|

Bak fra venstre: Fredrik Holm, Dennis Gjesdal Hillesund, Marie Alle, Caroline Hallberg, Ole Riska, Steffen French
Forran fra venstre: Astrid Sofie Berland, Millie French, Åshild Bustnes, Aasa Lie-Ersdal, Freja Christensen Oftedal
Dennis mottar sitt gull på 100m individuell medley

I tillegg til finalistene var Steffen French med i forsøkene, og som i går stod han for dagen største SSLK forbedring da han senket sin personlige rekord på 400m individuell medley med 20 sekunder.

På siste dag skal de fleste i troppen ut på individuelle øvelser, så vi håper at det blir nok en dag med mye flott SSLK svømming.

Vi gratulerer Dennis Gjesdal Hillesund (2004) med gull på 100m individuell medley og sølv på 400m individuell medley. Dennis følger opp den flotte svømmingen fra i går, og senker sine personlige bestenoteringer også i dag. Vi gratulerer også Millie French (2003), som kjempet seg til en flott bronse på sin 400m individuell medley. En knallhard åpning og et godt gjennomført løp resulterte i en personlig rekord med nesten 9 sekunder.

Fredrik Holm (2003) tok seg til sin andre B-finale i dette mesterskapet og fortsatte fremgangen fra tidligere i mesterskapet også i finalesekvensen.

Marie Alle (2003), Aasa Lie-Ersdal (2004), Caroline Hallberg (2004) og Astrid Sofie Berland stod for 4x200m fri stafetten, mens Steffen French (2005), Dennis Hillesund, Ole Riska (2005) og Fredrik Holm utgjorde gutte laget.

Millie mottar sin bronse på 400m individuell medley

18 10, 2019

SSLK med 2 sølv og 1 bronse på 1. dag av NM Ungdom 2019

2019-10-18T20:30:27+02:00oktober 18th, 2019|

Da er første dag av Norges Mesterskapet for Ungdom (født 2006-2003) avholdt i Bergen. Dennis Hillesund (2004) tok SSLKs første medalje, med sølv på 200m individuell medley. Millie French (2003) fulgte opp med klubbrekord og sølv på 100m butterfly. I sin andre finale for kvelden. viste Dennis at han hadde mer å gi og kjempet seg til en sterk bronse på 200m rygg. I kveldens finaler svømte også Marie Alle (2003) seg til en 7. plass på 800m fri og Fredrik Holm til en 2. plass i B-finalen på 100 butterfly.

I forsøkene tidligere i dag forbedret Astrid Sofie Berland (2005), Aasa Lie-Ersdal (2004) og Caroline Hallberg (2004) påmeldingstidene på 800m fri og havnet på en 8, 9 og 11 plass. Steffen French (2005) stod for dagens største personlige forbedring, da han svømte 13 sekunder raskere enn påmeldingstid og tok en 12. plass på 800m fri. Freja Christensen Oftedal (2005) og Ole Riska (2005) fikk også sin UM deby på stafettlagene i 4 x 100m fri.

Med så mye god svømming er det bare å glede seg til i morgen. Lykke til videre

26 11, 2018

Aktivitetskalender første halvår 2019 publisert

2018-11-26T23:26:48+01:00november 26th, 2018|

Aktivitetskalender for 2019 er nå publisert, og det er flere endringer i oppsett som kan være greit å merke seg. Den nasjonale mesterskapsplanen er endret fra og med 2019 og det betyr at LÅMØ nå er flyttet til mars og ÅM flyttet til pinsehelgen. Kortbane senior NM er nå slått sammen med junior NM, og flyttet fra Mars til November. For svømmere i LÅMØ alder så betyr det at det er noe mindre hektisk å få kvalifisert seg til LÅMØ da det vil være flere anledninger da mesterskapet blir avholdt en drøy måned senere.

Påskeleir har tidligere vært brukt til å forberede ÅM, men nå som ÅM er flyttet er denne leiren tatt ut av plan. Konkurranse A vil i stede være med Eliten på leir i høstferien som en oppkjøringsleir til UM og NM kortbane. Toppidretts svømmerne vil ha leir som vanlig knyttet til vinterferien, og resten av Eliten vil delta på leiren i vinterferieuken. Eliten vil heller ikke dra på påskeleir i 2019.

Videre så vil vi i år prøve å avslutte sesongen for konkurranse A og svømmere i Elite uten NM krav med leir og avsluttende stevne i Sverige i stede for å avholde oppstartsleir. For Konkurranse B vil det bli avholdt oppstartsleir i Løkken i midten av august.

Se oversikt i Aktivitetskalender

NB! For noen av mesterskapene er det satt tidsfrist på når kvalifisering må være gjort for å kunne delta. Dette gjøres for å sikre at vi får tak i billetter, baner og hotellrom for utøverne.

Styret

Go to Top