Aktivitetskalenderen for 2014 er oppdatert. Se under informasjon, aktivitetskalender. Rekruttstevnene legges inn når vi får datoene for dem.