Torsdag 17/10-13 invitere vi til foredrag med fysioterapeut Joost fra Nederland.
Han snakker norsk 🙂

Tema: Forebygging av skade i skuldre, tøying og fleksibilitet for en svømmer.

Håper at både svømmere og foresatte setter av kvelden til dette.

Det vil bli i Radlastuå 18.30-19.30