Svømmeskolen – begynneropplæring

Sandnes Svømme og Livrednings Klubb er en del av de norske svømmeskolene, som er fellesbegrepet for alt som hører til den nasjonale planen for svømmeopplæring. Klubber tilsluttet Norges Svømmeskole tilbyr svømmeopplæring av høy faglig kvalitet, basert på solid pedagogikk/metodikk, tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringen.

Planen inneholder ikke detaljerte timeplaner, da disse utvikles lokalt når man vet hvilket nivå elevene er på, og hvilke rammebetingelser man har til rådighet. Hver enkelt svømmeskole lager sine lokalt tilpassede timeplaner basert på disse rammebetingelsene.

Norges Svømmeskole har fokus på:

  • at svømmeopplæring skal være gøy
  • ferdighetsutvikling
  • svømmeteknisk utvikling
  • kognitiv utvikling
 20060712_162142

Svømme opplæringen tar utgangspunkt i barnets nivå og utvikler dette. Noen barn lærer raskt, andre bruker mer tid. For at barna skal trives i vannet, er det viktig at de får bruke den tiden de trenger. Hovedmålet i begynneropplæringen er at de skal bli svømmedyktige.

Hva er kursnivåene og hva lærer de på de forskjellige?

  1. Skilpadde: Tilvenning i vannet for de som er litt yngre eller utrygge. Hoppe fra kanten, dykke ned på 1 meters dyp og plukke opp en gjenstand uten briller. Flyte balansert på mage og rygg i minst ti sekunder og kunne dreie mellom de to.
  2. Selunge: Fremdrift på mage og rygg med beina og kunne dreie mellom de to. Crawlsvømming med pust på siden og ryggsvømming.
  3. Sel: Kontrollert crawlsvømming med rytme og riktig pust på siden og kontrollert ryggsvømming.
  4. Sjøløve: Bryst og delfinbevegelsen. Butterfly og korrekt brystsvømming.

Påmelding til svømmeopplæring

Sandnes Svømme og Livrednings Klubb har grupper for alle nivå og ved påmelding er det viktig at vi får tilstrekkelig med informasjon til å plassere barnet i riktig gruppe. Som en del av Norges Svømmeskoler bruker vi nettstedet tryggivann.no til å håndtere påmeldinger, ventelister og utsendelser av informasjon o.l. Før du går i gang med å registrere barnet på venteliste er det viktig at du leser veilederen «opprett bruker». Når du er klar til å melde på barnet anbefaler vi at du bruker nivåvelgeren for å gi oss et best mulig utgangspunkt for å innplassere ditt barn i riktig gruppe.

Oversikt over tilgjengelige kurs/ventelister finner du på tryggivann.no

Svømming er populært i Sandnes og vi har derfor ventelister ved påmelding. Ventetiden kan variere noe, men du må påregne ca. 2 års ventetid. Dersom du melder på barn som er yngre enn minste alder (oppstart er 5 år for skilpadde, 6 år på selunge/sel) vil de måtte stå på venteliste til de har fylt 5 år.
Det er aldersbegrensing på ventelisten – barnet må være fylt 4 år før en kan legge dem inn.

 

Skillpadde Selungen Sjøløve Delfin Hai

 

Svømmegrupper

Sandnes Svømme og Livredningsklubb har 10 forskjellig grupper, inndelt etter ferdighetsnivå, fra vanntilvenning (skilpadde) til nasjonalt elitenivå.

Kurs Beskrivelse Passer for
Skilpadde Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen «Flyte», som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Kurset er beregnet på barn som har fylt 5 år og eldre.
Selunge/Sel Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen «Fremdrift», som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Kurset er beregnet på barn fra 6 år og oppover.
Sjøløve De videregående kursene utvikler allsidighet innen svømming og livredning Kurset er beregnet på barn fra 6 år og oppover.
Delfin De videregående kursene utvikler allsidighet innen svømming og livredning Treneren gir beskjed når barna er klare for opprykk
Hai De videregående kursene utvikler allsidighet innen svømming og livredning Treneren gir beskjed når barna er klare for opprykk
Treningsgrupper A og B Treningsgruppene er ment å være et alternativ til klubbens Konkurranse- og Elitegrupper, hvor utøverne gis et treningstilbud med noe færre treninger per uke, og med mer fokus på svømming som trening. Treningsgruppene vil representere et breddetilbud, der en får organiserte svømmetreninger i mer fleksible rammer i forhold til treningsintensitet, oppmøte på treninger og uten direkte innretting mot konkurransesvømming. Treneren gir beskjed når barna er klare for opprykk
Konkurranse B Konkurransegruppe B (tidligere Aspirant) skal utvikle unge utøvere som ønsker å drive med svømming. Utviklingen vil være både i forhold til å videreutvikle vannfølelsen og å lære svømmeteknikk, men også å trene på generelt grunnlag. Utøverne får innføring i bruk av padlers, korte svømmeføtter, brett og pull buoy. Det anbefales bruk av silikon badehetter Treneren gir beskjed når barna er klare for opprykk
Konkurranse A
Konkurransegruppe A har som målsetning å videreutvikle unge og talentfulle svømmere som ønsker å konkurrere i svømming. Videreutviklingen vil være både i forhold til teknikk og treningsmengde. Treneren gir beskjed når barna er klare for opprykk
Elite A og B Elitegruppene har som målsetning å videreutvikle og perfeksjonere talentfulle svømmere som ønsker å nå deres fulle utviklingspotensial. Videreutviklingen vil bl.a. være i forhold til teknikk, styrke og treningsmengde. Treneren gir beskjed når barna er klare for opprykk
Masters Det blir gitt tilbud innen crawlkurs og vanntilvenning for voksne – og venteliste for dette finnes på tryggivann.no under Voksen.