query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Åshild Rønneberg Bustnes
15 14 13 12 11
50 Fri 32.83 33.42 35.15 38.93 45.33
100 Fri 1:14.08 1:11.85 1:15.38 1:30.62 1:44.34
200 Fri 2:30.80 2:30.38 2:40.88 3:18.48 3:37.26
400 Fri 5:02.18 5:07.85 5:25.24 6:46.99 7:18.99
800 Fri 10:23.56 10:26.82 11:47.10
1500 Fri 19:54.71
50 Rygg 38.91 38.72 42.86 49.69 58.75
100 Rygg 1:21.46 1:23.52 1:54.98 2:12.35
200 Rygg 2:49.60 2:48.64 3:02.10 3:49.82 4:13.13
50 Bryst 43.52 43.07 47.91 52.74 56.50
100 Bryst 1:36.20 1:35.12 1:42.23 1:53.18 2:05.36
200 Bryst 3:14.30 3:15.12 3:30.15 3:58.25
50 Fly 34.18 35.09 38.74 49.41 59.18
100 Fly 1:14.59 1:15.98 1:29.92 1:58.47 2:17.16
200 Fly 2:46.73 3:00.39
100 Medley 1:19.53 1:20.98 1:31.41 1:43.04 1:55.75
200 Medley 2:46.43 2:48.98 3:01.09 3:43.95 4:46.27
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Åshild Rønneberg Bustnes
15 14 13
50 Fri 34.56 34.93 37.05
100 Fri 1:15.56 1:18.56 1:22.39
200 Fri 2:41.28
400 Fri 5:26.16
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 40.18 46.04
100 Rygg 1:25.78
200 Rygg 2:57.45
50 Bryst 51.17 51.68
100 Bryst 1:47.07
200 Bryst 3:36.68
50 Fly 35.09 36.36 51.14
100 Fly 1:18.45 1:21.64
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:53.95 2:55.33
400 Medley