query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Isabelle Pedersen
16 15 14 13 12
50 Fri 28.33 27.94 28.54 29.68 31.75
100 Fri 1:01.31 1:00.29 1:01.52 1:08.38 1:12.01
200 Fri 2:13.41 2:11.19 2:23.14 2:24.31 2:37.43
400 Fri 4:48.58 4:46.67 5:02.57 5:29.20
800 Fri 9:57.20 10:40.79
1500 Fri
50 Rygg 33.82 34.28 33.44 35.92 38.22
100 Rygg 1:16.13 1:12.20 1:13.46 1:20.77 1:25.80
200 Rygg 2:34.36 2:42.60 2:46.27 2:52.33
50 Bryst 37.83 39.20 38.61 40.01 44.30
100 Bryst 1:26.05 1:24.52 1:23.95 1:27.86 1:34.11
200 Bryst 2:57.87 3:02.70 3:06.58 3:26.91
50 Fly 32.16 31.99 31.97 35.71 41.65
100 Fly 1:17.21 1:12.31 1:18.29 1:22.87 1:33.74
200 Fly
100 Medley 1:12.02 1:11.89 1:13.03 1:16.78 1:31.55
200 Medley 2:36.11 2:40.53 2:45.31 3:02.40
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Isabelle Pedersen
16 15 14 13 12
50 Fri 29.23 29.44 29.54 31.16 36.32
100 Fri 1:03.65 1:03.54 1:04.93 1:08.58 1:17.23
200 Fri 2:19.82 2:19.99 2:27.91 2:30.25
400 Fri 4:53.87 4:56.29 5:17.90
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 36.76 35.62 36.48
100 Rygg 1:16.12 1:16.83 1:20.43 1:29.03
200 Rygg 2:45.20 2:58.12
50 Bryst 41.09 40.08 41.61 52.42
100 Bryst IKKE 1:27.92 1:29.50 1:33.36 1:50.46
200 Bryst 3:16.99 3:43.81
50 Fly 32.86 32.89 34.37 36.49 44.18
100 Fly 1:19.32 1:23.59
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:43.64 3:17.07
400 Medley 6:03.26