query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Ingrid Rønneberg Bustnes
16 15 14 13 12
50 Fri 33.04 32.46 34.23 37.18 41.43
100 Fri 1:17.42 1:13.30 1:15.59 1:25.22 1:42.69
200 Fri 2:36.78 2:48.61 3:08.73 3:42.78
400 Fri 5:46.07 5:30.32 5:51.24 6:29.34 7:35.27
800 Fri 11:27.70
1500 Fri
50 Rygg 39.66 39.15 41.31 42.78 48.71
100 Rygg 1:26.75 1:23.31 1:28.13 1:36.50
200 Rygg
50 Bryst 48.14 57.50 1:02.73
100 Bryst
200 Bryst
50 Fly 40.55 45.48 50.12
100 Fly
200 Fly
100 Medley 1:32.43 1:39.58 1:44.71 1:52.69
200 Medley 3:30.19 3:45.78
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Ingrid Rønneberg Bustnes
15 14
50 Fri 33.41 35.83
100 Fri 1:14.54 1:19.08
200 Fri 2:42.71 2:53.02
400 Fri 5:46.36 6:08.05
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 42.47
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 51.47
100 Bryst
200 Bryst
50 Fly 43.24
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley