Årsklasserekorder langbane - Jenter 18 år og eldre
Distanse Navn Født Tid Dato Sted
Expand 50m fri Marie Heines Pettersen 1996 27.81 05.07.15 NM Bergen
Loading
Expand 100m fri Marie Heines Pettersen 1996 1:01.00 24.01.15 Kristiansand
Loading
Expand 200m fri Johanne Heines Pettersen 1999 2:10.31 14.07.18 NM Tøyen
Loading
Expand 400m fri Johanne Heines Pettersen 1999 4:41.90 07.05.17 Bergen
Loading
Expand 800m fri Johanne Heines Pettersen 1999 9:45.41 02.06.17 Kristiansand
Loading
Expand 1500m fri Johanne Heines Pettersen 1999 18:27.51 02.06.17 Kristiansand
Loading
Expand 50m bryst Johanne Heines Pettersen 1999 32.79 10.07.17 NM Trondheim
Loading
Expand 100m bryst Johanne Heines Pettersen 1999 1:13.53 02.06.18 Kristiansand
Loading
Expand 200m bryst Johanne Heines Pettersen 1999 2:45.33 06.05.17 Bergen
Loading
Expand 50m rygg Thea Bowitz Nedregaard 1996 32.83 12.12.14 Amsterdam
Loading
Expand 100m rygg Thea Bowitz Nedregaard 1996 1:11.16 13.12.14 Amsterdam
Loading
Expand 200m rygg Thea Bowitz Nedregaard 1996 2:33.83 07.06.14 Kristiansand
Loading
Expand 50m butterfly Johanne Heines Pettersen 1999 30.03 06.05.17 Bergen
Loading
Expand 100m butterfly Johanne Heines Pettersen 1999 1:08.03 29.01.17 Kristiansand
Loading
Expand 200m butterfly Johanne Heines Pettersen 1999 2:30.55 05.05.17 Bergen
Loading
Expand 200m medley Johanne Heines Pettersen 1999 2:25.20 02.06.18 Kristiansand
Loading
Expand 400m medley Johanne Heines Pettersen 1999 5:04.26 08.07.17 NM Trondheim
Loading
Beste tider pr år langbane - Jenter 18 år
2018 2017 2016 2015 2014
50 Fri 28.28 27.95 32.38 27.81 27.83
100 Fri 1:02.88 1:01.36 1:09.88 1:01.00 1:01.04
200 Fri 2:10.31 2:13.24 2:13.67 2:15.82
400 Fri 4:41.90 4:54.73
800 Fri 9:45.41 10:00.37
1500 Fri 18:27.51 18:51.57
50 Rygg 34.00 36.68 33.35 32.83
100 Rygg 1:20.26 1:12.19 1:17.53 1:13.66 1:11.16
200 Rygg 2:35.79 2:47.60 2:41.19 2:33.83
50 Bryst 33.01 32.79 38.30 40.22
100 Bryst 1:13.53 1:14.12 1:23.48
200 Bryst 2:45.86 2:45.33 3:02.88
50 Fly 30.59 30.03 37.31 31.04 31.01
100 Fly 1:09.56 1:08.03 1:10.83
200 Fly 3:06.00 2:30.55
200 Medley 2:25.20 2:25.22 2:36.42 2:32.84
400 Medley 5:06.16 5:04.26

Antall svømmere pr distanse langbane - Jenter 18 år
2018 2017 2016 2015 2014
50 Fri 2 1 1 2 3
100 Fri 2 1 1 1 3
200 Fri 1 1 1 3
400 Fri 0 1 1
800 Fri 0 1 1
1500 Fri 0 1 1
50 Rygg 0 1 1 1 2
100 Rygg 1 1 1 1 1
200 Rygg 0 1 1 1 1
50 Bryst 1 1 1 1
100 Bryst 1 1 1
200 Bryst 1 1 1
50 Fly 1 1 1 3 2
100 Fly 1 1 1
200 Fly 1 1
200 Medley 1 1 2 1
400 Medley 1 1

Tabellen over viser hvor mange forskjellige svømmere som har svømt distansen pr år, uavhengig av antall ganger en svømmer har svømt øvelsen eller om det er en splitt tid.

Antall tider pr distanse langbane - Jenter 18 år
2018 2017 2016 2015 2014
50 Fri 8 10 6 9 28
100 Fri 4 7 3 5 16
200 Fri 2 4 2 8
400 Fri 0 2 2
800 Fri 0 1 1
1500 Fri 0 1 1
50 Rygg 0 1 3 3 7
100 Rygg 2 1 3 1 4
200 Rygg 0 2 2 1 3
50 Bryst 8 16 3 1
100 Bryst 4 9 2
200 Bryst 2 3 1
50 Fly 5 15 1 5 9
100 Fly 3 6 1
200 Fly 1 2
200 Medley 4 7 2 4
400 Medley 2 2

Tabellen over viser hvor mange registrerte tider pr distanse pr år. For øvelser som har registrerte splitt tider kommer også disse komme med i tellingen.