Årsklasserekorder kortbane - Jenter 17 år
Distanse Navn Født Tid Dato Sted
Expand 50m fri Linda Skar 1971 26.49 04.06.88 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m fri Eline Vik 2002 57.95 26.05.19 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m fri Eline Vik 2002 2:04.17 25.05.19 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 400m fri Eline Vik 2002 4:20.42 24.05.19 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 800m fri Line Nyman 1976 9:11.70 23.05.93 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 1500m fri Sunniva Volden 1996 18:17.16 02.06.13 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 50m bryst Johanne Heines Pettersen 1999 32.40 18.11.16 NM Bergen
Loading
Expand 100m bryst Johanne Heines Pettersen 1999 1:10.53 04.11.16 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m bryst Line Nyman 1976 2:35.66 16.02.93 Sheffield
Loading
Expand 50m rygg Eline Vik 2002 30.56 25.05.19 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m rygg Eline Vik 2002 1:04.69 26.05.19 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m rygg Eline Vik 2002 2:19.05 24.05.19 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 50m butterfly Eva Sofie Larsen Stangeland 2002 29.08 25.05.19 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m butterfly Johanne Heines Pettersen 1999 1:04.40 22.10.16 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m butterfly Eline Vik 2002 2:18.04 25.05.19 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m medley Johanne Heines Pettersen 1999 1:05.26 11.03.16 NM Stavanger
Loading
Expand 200m medley Johanne Heines Pettersen 1999 2:18.70 18.11.16 NM Bergen
Loading
Expand 400m medley Johanne Heines Pettersen 1999 4:52.86 19.11.16 NM Bergen
Loading
Beste tider pr år kortbane - Jenter 17 år
2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012
50 Fri 27.41 28.60 27.45 30.44 28.55 27.18 34.22
100 Fri 57.95 1:04.48 1:00.04 1:06.08 1:03.40 59.19 1:16.29
200 Fri 2:04.17 2:13.86 2:08.01 2:32.88 2:23.37 2:11.28
400 Fri 4:20.42 4:40.26 5:19.13 4:53.94 4:43.03
800 Fri 9:25.55 9:58.04 9:41.26
1500 Fri 18:34.70 18:17.16
50 Rygg 30.56 35.06 32.49 35.00 32.19 32.53
100 Rygg 1:04.69 1:15.00 1:10.10 1:15.63 1:11.91 1:11.61
200 Rygg 2:19.05 2:38.78 2:36.17
50 Bryst 34.04 32.40 39.50 37.49 37.34 43.53
100 Bryst 1:15.67 1:10.53 1:23.87 1:19.97 1:37.45
200 Bryst 2:38.54 2:54.61 2:53.74
50 Fly 29.08 31.10 29.61 34.77 30.70 31.49
100 Fly 1:04.84 1:06.25 1:04.40 1:17.05 1:10.41
200 Fly 2:18.04 2:26.17
100 Medley 1:05.80 1:09.99 1:05.26 1:17.93 1:12.35 1:07.89
200 Medley 2:19.24 2:25.14 2:18.70 2:42.65 2:36.55 2:29.30
400 Medley 5:01.07 5:13.73 4:52.86 5:37.55

Antall svømmere pr distanse kortbane - Jenter 17 år
2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012
50 Fri 6 2 1 3 2 4 1
100 Fri 5 2 1 2 2 4 1
200 Fri 3 2 1 2 1 2
400 Fri 3 2 1 1 2
800 Fri 0 2 1 2
1500 Fri 0 1 1
50 Rygg 5 1 1 1 1 3
100 Rygg 3 1 1 1 2 1
200 Rygg 1 1 1
50 Bryst 5 1 2 2 3 1
100 Bryst 4 1 1 1 1
200 Bryst 2 1 1
50 Fly 6 2 1 2 2 2
100 Fly 4 1 1 1 1
200 Fly 2 1
100 Medley 5 2 1 2 2 3
200 Medley 2 1 1 2 2 1
400 Medley 1 1 1 1

Tabellen over viser hvor mange forskjellige svømmere som har svømt distansen pr år, uavhengig av antall ganger en svømmer har svømt øvelsen eller om det er en splitt tid.

Antall tider pr distanse kortbane - Jenter 17 år
2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012
50 Fri 22 19 6 15 10 47 2
100 Fri 13 11 3 8 6 25 1
200 Fri 5 6 1 3 3 13
400 Fri 3 4 1 3 9
800 Fri 0 3 1 5
1500 Fri 0 2 3
50 Rygg 10 4 2 8 4 9
100 Rygg 6 1 1 7 3 3
200 Rygg 1 3 1
50 Bryst 22 13 10 9 6 3
100 Bryst 13 5 5 5 1
200 Bryst 4 2 3
50 Fly 24 10 13 5 9 12
100 Fly 12 7 6 1 2
200 Fly 3 2
100 Medley 10 2 5 3 2 10
200 Medley 2 3 4 2 2 5
400 Medley 1 1 4 1

Tabellen over viser hvor mange registrerte tider pr distanse pr år. For øvelser som har registrerte splitt tider kommer også disse komme med i tellingen.