Årsklasserekorder kortbane - Jenter 12 år
Distanse Navn Født Tid Dato Sted
Expand 50m fri Maren Sofia Osorio Årsvoll 2003 29.54 06.12.15 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m fri Trine Aasland 1967 1:03.59 17.11.79 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m fri Eline Vik 2002 2:17.54 26.10.14 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 400m fri Eline Vik 2002 4:48.35 15.11.14 Klepphallen
Loading
Expand 800m fri Eline Vik 2002 9:58.86 31.05.14 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 1500m fri Caroline Hallberg 2004 18:55.17 21.10.16 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 50m bryst Camilla Skar Talberg 2002 36.90 07.12.14 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m bryst Elisabeth Førland 1988 1:22.06 22.10.00 Klepphallen
Loading
Expand 200m bryst Elisabeth Førland 1988 2:54.99 05.11.00 Egersundhallen
Loading
Expand 50m rygg Eline Vik 2002 33.31 07.12.14 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m rygg Eline Vik 2002 1:13.70 26.10.14 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m rygg Eline Vik 2002 2:34.68 16.11.14 Klepphallen
Loading
Expand 50m butterfly Eline Vik 2002 32.47 07.12.14 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m butterfly Eline Vik 2002 1:12.58 15.11.14 Klepphallen
Loading
Expand 200m butterfly Eline Vik 2002 2:38.29 19.10.14 Egersundhallen
Loading
Expand 100m medley Eline Vik 2002 1:12.46 07.12.14 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m medley Eline Vik 2002 2:36.14 15.11.14 Klepphallen
Loading
Expand 400m medley Eline Vik 2002 5:24.87 16.11.14 Klepphallen
Loading
Beste tider pr år kortbane - Jenter 12 år
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
50 Fri 30.89 33.16 32.67 31.13 29.54 30.20 36.23 31.71
100 Fri 1:09.32 1:11.54 1:13.39 1:06.65 1:06.11 1:04.81 1:17.14 1:09.91
200 Fri 2:30.25 2:36.77 2:37.88 2:20.40 2:20.26 2:17.54 2:56.84 2:36.90
400 Fri 5:09.37 5:18.97 5:18.39 4:52.81 4:56.69 4:48.35 6:00.80 5:20.40
800 Fri 11:03.93 10:06.02 10:22.36 9:58.86
1500 Fri 20:59.81 18:55.17 19:46.67 19:09.61
50 Rygg 39.81 38.43 37.98 36.44 35.88 33.31 38.26 36.25
100 Rygg 1:27.53 1:21.72 1:23.36 1:15.95 1:15.47 1:13.70 1:25.66 1:20.25
200 Rygg 2:54.42 2:51.69 2:53.85 2:37.74 2:43.81 2:34.68 2:58.00 2:49.94
50 Bryst 39.46 44.85 40.75 41.52 40.12 36.90 48.39 42.24
100 Bryst 1:27.10 1:38.56 1:31.31 1:26.83 1:25.54 1:24.41 1:45.20 1:38.37
200 Bryst 3:04.56 3:23.72 3:11.26 3:02.85 3:03.12 2:58.22 3:39.78 3:17.22
50 Fly 33.81 40.86 34.55 37.14 34.61 32.47 41.11 34.71
100 Fly 1:15.83 1:27.27 1:20.98 1:23.23 1:21.77 1:12.58 1:44.57 1:25.96
200 Fly 2:53.45 3:19.72 2:38.29
100 Medley 1:16.71 1:23.52 1:23.40 1:18.67 1:15.18 1:12.46 1:27.12 1:17.72
200 Medley 2:41.43 2:59.40 2:50.63 2:44.75 2:40.86 2:36.14 3:10.64 2:57.56
400 Medley 6:25.42 5:47.38 5:24.87

Antall svømmere pr distanse kortbane - Jenter 12 år
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
50 Fri 13 7 9 4 11 21 5 9
100 Fri 10 5 9 4 11 19 2 5
200 Fri 5 3 5 4 9 17 2 4
400 Fri 3 3 5 4 7 18 2 4
800 Fri 0 2 2 2 3
1500 Fri 0 1 2 2 3
50 Rygg 9 5 8 4 6 18 2 3
100 Rygg 2 2 4 4 6 14 2 2
200 Rygg 4 3 5 4 7 13 2 3
50 Bryst 14 8 9 4 11 19 3 7
100 Bryst 9 7 8 4 9 16 2 4
200 Bryst 7 4 6 4 8 14 1 3
50 Fly 4 6 7 4 9 14 2 4
100 Fly 4 3 5 4 7 13 1 1
200 Fly 1 1 1
100 Medley 7 7 6 4 6 13 1 1
200 Medley 4 3 5 4 7 13 1 4
400 Medley 0 1 1 4

Tabellen over viser hvor mange forskjellige svømmere som har svømt distansen pr år, uavhengig av antall ganger en svømmer har svømt øvelsen eller om det er en splitt tid.

Antall tider pr distanse kortbane - Jenter 12 år
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
50 Fri 60 46 91 50 80 156 28 50
100 Fri 33 28 55 28 52 90 15 22
200 Fri 16 10 33 19 27 58 4 10
400 Fri 10 10 27 17 21 49 4 7
800 Fri 0 3 2 3 8
1500 Fri 0 1 2 2 5
50 Rygg 11 10 20 12 16 46 13 14
100 Rygg 4 5 9 8 17 27 5 7
200 Rygg 10 11 30 11 23 43 4 7
50 Bryst 61 49 64 38 68 122 16 18
100 Bryst 34 28 42 25 44 73 9 4
200 Bryst 15 10 26 14 25 40 4 3
50 Fly 28 30 75 40 73 144 12 17
100 Fly 11 11 29 17 26 59 2 2
200 Fly 2 1 1
100 Medley 13 12 10 10 14 34 4 4
200 Medley 9 13 29 18 27 41 2 5
400 Medley 0 1 1 8

Tabellen over viser hvor mange registrerte tider pr distanse pr år. For øvelser som har registrerte splitt tider kommer også disse komme med i tellingen.