WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_4944_0.MYI' (Errcode: 28 - No space left on device)]
SELECT kjonn, IF(alder>=18,18,alder) as alder FROM `wp_sslk_klubbrekorder` where bane='K' and kjonn='M' and alder>=11 GROUP BY kjonn, IF(alder>=18,18,alder) ORDER BY kjonn, IF(alder>=18,18,alder)

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_4944_0.MYI' (Errcode: 28 - No space left on device)]
select `person`.`navn` AS title, `person`.`id` AS `id`, `person`.`kjonn` AS `kjonn`, `person`.`bane` AS `bane`, `person`.`poeng` AS `poeng`, count(`person`.`tid`) AS counter from ( select `rekord`.`id` AS `id`, `rekord`.`bane`, `rekord`.`kjonn` AS `kjonn`, IF(`rekord`.`alder`>=18,18,`rekord`.`alder`) AS `alder`, `rekord`.`art` AS `art`, `rekord`.`lengde` AS `lengde`, min(`rekord`.`tid`) AS `rekord` from `wp_sslk_klubbrekorder` as `rekord` where bane='K' and `rekord`.`alder`>=11 and kjonn='M' and 1=1 group by `rekord`.`bane`, IF(`rekord`.`alder`>=18,18,`rekord`.`alder`), `rekord`.`kjonn`, `rekord`.`kjonn`, `rekord`.`art` , `rekord`.`lengde` order by FIELD(`rekord`.`art`,'FR','BR','RY','BU','IM','LM'), `rekord`.`lengde` ) AS `rekorder` join `wp_sslk_klubbrekorder` AS `person` on (`person`.`bane` = `rekorder`.`bane`) and (IF(`person`.`alder`>=18,18,`person`.`alder`) = IF(`rekorder`.`alder`>=18,18,`rekorder`.`alder`)) and (`person`.`kjonn` = `rekorder`.`kjonn`) and (`person`.`art` = `rekorder`.`art`) and (`person`.`lengde` = `rekorder`.`lengde`) and (`person`.`tid` = `rekorder`.`rekord`) where 1=1 group by `person`.`navn` order by counter DESC limit 100

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_4944_0.MYI' (Errcode: 28 - No space left on device)]
select `person`.`plass` AS title, `person`.`id` AS `id`, `person`.`kjonn` AS `kjonn`, `person`.`bane` AS `bane`, `person`.`poeng` AS `poeng`, count(`person`.`tid`) AS counter from ( select `rekord`.`id` AS `id`, `rekord`.`bane`, `rekord`.`kjonn` AS `kjonn`, IF(`rekord`.`alder`>=18,18,`rekord`.`alder`) AS `alder`, `rekord`.`art` AS `art`, `rekord`.`lengde` AS `lengde`, min(`rekord`.`tid`) AS `rekord` from `wp_sslk_klubbrekorder` as `rekord` where bane='K' and `rekord`.`alder`>=11 and kjonn='M' and 1=1 group by `rekord`.`bane`, IF(`rekord`.`alder`>=18,18,`rekord`.`alder`), `rekord`.`kjonn`, `rekord`.`kjonn`, `rekord`.`art` , `rekord`.`lengde` order by FIELD(`rekord`.`art`,'FR','BR','RY','BU','IM','LM'), `rekord`.`lengde` ) AS `rekorder` join `wp_sslk_klubbrekorder` AS `person` on (`person`.`bane` = `rekorder`.`bane`) and (IF(`person`.`alder`>=18,18,`person`.`alder`) = IF(`rekorder`.`alder`>=18,18,`rekorder`.`alder`)) and (`person`.`kjonn` = `rekorder`.`kjonn`) and (`person`.`art` = `rekorder`.`art`) and (`person`.`lengde` = `rekorder`.`lengde`) and (`person`.`tid` = `rekorder`.`rekord`) where 1=1 group by `person`.`plass` order by counter DESC limit 10

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_4944_0.MYI' (Errcode: 28 - No space left on device)]
select year(person.dato) - person.alder AS title, `person`.`id` AS `id`, `person`.`kjonn` AS `kjonn`, `person`.`bane` AS `bane`, `person`.`poeng` AS `poeng`, count(`person`.`tid`) AS counter from ( select `rekord`.`id` AS `id`, `rekord`.`bane`, `rekord`.`kjonn` AS `kjonn`, IF(`rekord`.`alder`>=18,18,`rekord`.`alder`) AS `alder`, `rekord`.`art` AS `art`, `rekord`.`dato` AS `dato`, `rekord`.`lengde` AS `lengde`, min(`rekord`.`tid`) AS `rekord` from `wp_sslk_klubbrekorder` as `rekord` where bane='K' and `rekord`.`alder`>=11 and kjonn='M' and 1=1 group by `rekord`.`bane`, IF(`rekord`.`alder`>=18,18,`rekord`.`alder`), `rekord`.`kjonn`, IF(`rekord`.`alder`>=18,18,`rekord`.`alder`) , `rekord`.`art` , `rekord`.`lengde` order by FIELD(`rekord`.`art`,'FR','BR','RY','BU','IM','LM'), `rekord`.`lengde` ) AS `rekorder` join `wp_sslk_klubbrekorder` AS `person` on (`person`.`bane` = `rekorder`.`bane`) and (IF(`person`.`alder`>=18,18,`person`.`alder`) = IF(`rekorder`.`alder`>=18,18,`rekorder`.`alder`)) and (`person`.`kjonn` = `rekorder`.`kjonn`) and (`person`.`art` = `rekorder`.`art`) and (`person`.`lengde` = `rekorder`.`lengde`) and (`person`.`tid` = `rekorder`.`rekord`) where 1=1 group by year(person.dato) - person.alder order by counter DESC limit 10

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_4944_0.MYI' (Errcode: 28 - No space left on device)]
select year(person.dato) AS title, `person`.`id` AS `id`, `person`.`kjonn` AS `kjonn`, `person`.`bane` AS `bane`, `person`.`poeng` AS `poeng`, count(`person`.`tid`) AS counter from ( select `rekord`.`id` AS `id`, `rekord`.`bane`, `rekord`.`kjonn` AS `kjonn`, IF(`rekord`.`alder`>=18,18,`rekord`.`alder`) AS `alder`, `rekord`.`art` AS `art`, `rekord`.`dato` AS `dato`, `rekord`.`lengde` AS `lengde`, min(`rekord`.`tid`) AS `rekord` from `wp_sslk_klubbrekorder` as `rekord` where bane='K' and `rekord`.`alder`>=11 and kjonn='M' and 1=1 group by `rekord`.`bane`, IF(`rekord`.`alder`>=18,18,`rekord`.`alder`), `rekord`.`kjonn`, IF(`rekord`.`alder`>=18,18,`rekord`.`alder`) , `rekord`.`art` , `rekord`.`lengde` order by FIELD(`rekord`.`art`,'FR','BR','RY','BU','IM','LM'), `rekord`.`lengde` ) AS `rekorder` join `wp_sslk_klubbrekorder` AS `person` on (`person`.`bane` = `rekorder`.`bane`) and (IF(`person`.`alder`>=18,18,`person`.`alder`) = IF(`rekorder`.`alder`>=18,18,`rekorder`.`alder`)) and (`person`.`kjonn` = `rekorder`.`kjonn`) and (`person`.`art` = `rekorder`.`art`) and (`person`.`lengde` = `rekorder`.`lengde`) and (`person`.`tid` = `rekorder`.`rekord`) where 1=1 group by year(person.dato) order by counter DESC limit 10

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_4944_0.MYI' (Errcode: 28 - No space left on device)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `TRIM`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_4944_0.MYI' (Errcode: 28 - No space left on device)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `TRIM`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_4944_0.MYI' (Errcode: 28 - No space left on device)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_sslk_klubbrekorder`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_4944_0.MYI' (Errcode: 28 - No space left on device)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_sslk_klubbrekorder`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_4944_0.MYI' (Errcode: 28 - No space left on device)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_sslk_klubbrekorder`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_4944_0.MYI' (Errcode: 28 - No space left on device)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_sslk_klubbrekorder`

Årsklasserekorder

  20 på topp

   

  Statistikk
   
   
   
  Tabellen over viser hvor mange forskjellige svømmere som har svømt distansen pr år, uavhengig av antall ganger en svømmer har svømt øvelsen eller om det er en splitt tid.

  Tabellen over viser hvor mange registrerte tider pr distanse pr år. For øvelser som har registrerte splitt tider kommer også disse komme med i tellingen.[/fusion_text]