SSLK har gleden av å invitere til rekruttstevne i Giskehallen svømmehall søndag, 30. oktober.

Tider:
Inn svømming kl 10.00
Stevnestart kl 11.00
Lagledermøte kl 10.15

Se invitasjon: Invitasjon til Sandnes-Krutten 2016

Påmeldings fil: Stevne påmeldings fil

Araberswim 2016

Araberswim 2016

I helgen var konkurransegruppe A på stevne i Haugesund på det tradisjonsrike Araberswim. Dette er det første for høstsesongen 2016. Det ble noen personlige rekorder for svømmerne. Men dette er først og fremst en fin pekepinn på hvordan vi ligger an i treningen frem mot andre stevner og mesterskap lenger frem i tid. Godt jobba folkens! Gjengen som var med: øverst fra venstre: Fredrik, Lars Erik, Benedicte, Marita, Millie, Isabelle, Jessica, Aasa og Marie Nede fra venstre: Maren, Dennis, Linus, Hermann, Ole og Steffen Ikke tilstede: Caroline og Martin Reisefølge var reiseleder Eirik. Trenere Ivar og Stuart. Og sist, men ikke minst dommer Tor Inge. I tillegg var det flere foreldre som heiet svømmerne frem fra tribunen. Takk til alle for en flott tur. «Back to work» nå folkens!

Treningsleir Hjørring 2016

IMG_0326

Da er treningsleiren i Hjørring over for denne gangen. Svømmere fra konkurransegruppe A og B har startet sesongen med en veldig bra treningsleir i Danmark. Det er blitt gjennomført 14 svømmeøkter, i tillegg til basis, løpetrening, sirkeltrening og ballspill. Halvveis ut i leiren var i vi i Fårup sommerland, hvor vi storkoste oss med grilling/Berg og dalbane, ja rett og slett god stemning!

I tradisjonens tro ble det gjennomført en mesternes mester konkurranse hvor Espen stakk av med seieren foran Lars Erik og Elise Maria på delt andreplass, med Aasa på fjerde plass.

Leiren ble avsluttet med en morsom stafett sammen med Frisinn svømmeklubb, i tillegg til en vennskapelig vannkrig. På avslutningskvelden heiet alle på Henrik Christiansen, så det var stor glede da han kvalifiserte seg til OL finale.

Takk for at alle bidro til å få en kjempeleir som vi alle vil huske, spesielt takk til reiselederne som gjorde en kjempejobb på reisen opp og ned, samt under hele oppholdet på senteret. Nå bretter vi opp ermene og fortsetter den gode treningen som er blitt gjort i Danmark.

Langbane NM over

13729097_1157898804230609_98730749798089579_n
Da var langbane NM i Kristiansand over for denne gang. Det har vært noe blandede resultater og etter en noe treig start, tok det seg opp. Vi hadde flere personlige rekorder i tillegg til noen flotte plasseringer.
På NMs siste dag tok Martine en glimrende 4. Plass i junior og 5. Plass i seniorklassen på 1500 fri

Som klubb ble vi nummer 12 på juniorsiden Med 30,5 poeng

Gratulerer alle sammen!

13717889_1380905621926673_2139456518_o

Sandnes Svømme og Livredningsklubb er på plass i Kristiansand med (for oss) en rekord stor tropp bestående av 12 kvalifiserte svømmere til Langbane NM 2016. Etter en heller svak formiddags økt, viste Eline og Johanne at også Sandnes svømmere kan svømme fort. I finale sekvensen på 400 individuell medley svømte de seg til en flott 5. (Eline) og 7.(Johanne) plass i juniorklassen (6. og 9. plass i seniorklassen). Stafettlagene fulgte opp med flere gode individuelle prestasjoner, så nå har vi stor tro på gode prestasjoner også i de kommende dagene.

Vi gratulerer de dyktige jentene og ønsker alle svømmerne lykke til på de kommende øvelser

NM leir – Calella 2016

Her i Calella er forberedelsene til NM i full gang. Dagene går med til trening, spising, strandliv og soving. Svømmerne er fokuserte og positive, det ser lovende ut. Nå er størstedelen av jobben gjort, så nå kan vi bare starte å glede oss!

IMG_1214

IMG_1222

IMG_1227

IMG_1230

IMG_1233

IMG_1238

IMG_1250

IMG_1269

Igemyr, illustrasjon, 3.6.2016
I dag har bystyret i Sandnes, med enstemmig vedtak, besluttet å følge det vesentlige i rådmannens grundige anbefaling om å bygge den nye svømmehallen i Sandnes inkludert, 2 varmtvanns basseng og tribune. Bystyret var også tydelige på at bassenget skulle stå ferdig så fort som mulig. De valgte å ikke tidfeste ferdigstillelse sommer 2019, da de ikke ville låse seg til å vente så lenge hvis det var mulig å ferdigstille tidligere.

Med dette vedtaket har bystyret sikret at Sandnes får et sårt tiltrengt funksjonelt og godt anlegg for alle brukergrupper. Sandnes Svømme og Livredningsklubb vil benytte anledningen til å gi honnør til politikerne i Sandnes som i dag har tatt en nødvendig og klok beslutning.

Etter styremøtet den 13.6 er aktivitetskalender for høsten 2016 besluttet

Aktivitetskalender

Det er også innført retningslinjer for reiseleder

Retningslinjer reiseleder

Styret

20160410_104749

Hei!

Først av alt så er det svært viktig å få sagt at vi er svært takknemlige for at det skal bygges et nytt svømmeanlegg i Sandnes! Det er likevel med stor bekymring vi i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb registrerer at flere forutsetninger for å få et fullgodt svømmeanlegg er i ferd med å spares bort. Vi kan kort nevne:

  • Kun ett rehabiliterings-/opplæringsbasseng
  • Et svømmeanlegg uten tribune (blir da definert som et treningsanlegg)

I tidligere arbeidsgrupper og komiteer har det vært lagt opp til to 12,5 metersbasseng i tillegg til hovedbassenget på 25 meter. Etter hva vi nå forstår, så henger ekstrabasseng nr. to i en tynn tråd… Behovet for mer enn ett basseng er påtagende:

  • Stor mangel på vannflater i kommunen generelt og flere eldre anlegg synger på siste verset
  • Stort behov for skolene (basis vanntilvenning og grunnleggende opplæring under tryggere forhold enn hovedbassenget, samt nye kompetansemål fra U-dir. gjeldende fra 1.8.2015).
  • Stort behov for egne terapibasseng i kommunen (kun ett terapibasseng pr. i dag – Varatun)
  • Det vil bli kamp om tilgang i terapibassenget med tanke på opplæring
  • Publikumsbadere vil kunne variere/velge mellom hovedbasseng og tilleggsbasseng (varmere vann, trygghet, opplæring av egne barn etc.)
  • Svømmeklubben vil kunne tilby vanntilvenning og svømmeopplæring til langt flere barn med ett tilleggsbasseng (lange ventelister i dag)
  • Vil kunne arrangere nasjonale stevner (krav til utsvømmingsbasseng) – Forutsatt at det er tribune i anlegget…
  • Muligheter for ekstra spillemidler/programsatsingsmidler

Hovedpoenget er at behovet er langt større enn det vi står i fare for å få, og at dette vil føre til en uheldig kamp om ressursene mellom ulike målgrupper (rehabilitering vs. opplæring). Vi har lagt ved en link som viser til nye kompetansemål for skoleelever fra Undervisningsdirektoratet, gjeldende fra 1.8.2015:

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/innhold-i-opplaringen/Udir82012-Informasjon-om-endringer-i-faget-kroppsoving-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/3-Lareplanen-i-kroppsoving-/34-Endringer-i-kompetansemal-/?read=1

Behovsanalyser og grunnlagsmateriell for forslaget om to varmtvannsbasseng er også tatt med utgangspunkt i tidligere arbeider knyttet til romprogram for svømmeanlegg Vågen. Her er det tydelig beskrevet hvilke behov som bør dekkes og hvilke elementer en fremtidig svømmehall bør inneholde. Vi er kjent med at mange ønskede elementer fra dette arbeidet ikke er realistisk på Iglemyr, men de viktigste elementene bør opprettholdes for best mulig å bygge et svømmeanlegg som tilfredsstiller dagens behov. Saken bør leses på nytt ref. saksnr: 132/11 i Formannskapet 04.10.2011. Se ellers vedlagte illustrajon utarbeidet av Arkipartner.

Etter bystyrets møte i april 2016, så står dere i fare for å vedta et bydekkende svømmeanlegg uten tribune… Vi har mistanke om at det er staket ut en kurs en ikke ikke helt ser rekkevidden av i denne sammenheng. Legges det til rette for et konkurranseanlegg med tribune, så ligger det muligheter i å hente ut mer i spillemidler/og andre statlige tilskudd enn hele tribunen koster. Midler via anleggspolitisk program får en kun dersom en bygger et anlegg som tilfredsstiller idrettslige krav og behov. Bla. stilles det krav om minimum 250 tribuneplasser. Dette er tilskudd ut over spillemidlene og gis kostnadskrevende anlegg etter innstilling fra Norges idrettsforbund. Tilskudd pr. anlegg er pr. i dag kr. 5 mill og vil komme i tillegg til de ekstra spillemidlene dersom en bygger konkurranseanlegg med tribune.

Det kan ellers nevnes at tribuner nyttes til undervisning for skoleklasser og i svømmeopplæringen. Det er også et oppholdssted for foreldre som følger barna sine på svømmeopplæring. Videre vil vi påstå at det blir en flau sak, dersom vi i fremtiden må klamre oss til Giskehallen som kommunens storstue i forhold til konkurranser og stevner. Ettersom det er i Sandnes det skal skje, så hadde vi virkelig sett frem til å kunne arrangere nasjonale mesterskap i byen vår…

Avslutningsvis tenker vi at anskaffelse og godkjenning av spillemidler/programsatsingsmidler ikke har har kommet klart nok frem for dere politikere. Det er svært store forskjeller på hva en kan hente ut økonomisk med bakgrunn i hvordan man bygger anleggene. Se vedlagte presentasjon av Frode Langø i Kulturdept. (fra fagkonferansen om svømmeanlegg i mars 2016), samt link:

https://www.regjeringen.no/contentassets/2db68158cc544b7588a0565b86ff8e62/bestemmelser_om_tilskudd_til_anlegg_for_idrett_og_fysisk_aktivitet-v-0732b_2015.pdf

Vi håper at dere gjør et velfundert vedtak når saken skal behandles ved neste korsvei. Dersom det er ønskelig med mer faktainformasjon, ikke nøl med å ta kontakt.

 

Mvh

Eirik Holm

Leder i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb

Mobiltlf.: 932 03 511

17. mai 2016 – Folketoget

SSLK 17. mai 2015